• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  02 Tháng Bảy 2015 7:51 SA

  Chính sách Pháp Luật

   

  Vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước tối đa 70% tổng mức đầu tư

   

  Chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện vay về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20%.

   

     Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

  Trong đó, tín dụng đầu tư gồm cho vay đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư; Tín dụng xuất khẩu bao gồm cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu nước ngoài vay).

  Về tín dụng đầu tư Nhà nước, chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện vay về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% và phải mua bảo hiểm tài sản đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.

  Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB). Thời hạn vay không quá 12 năm.

  Về hỗ trợ tín dụng xuất khẩu Nhà nước, mức cho vay tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc giá trị L/C đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng.

  Đồng thời, phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của VDB.

  Mức vốn cho vay, lãi suất, thời gian cho vay do Tổng Giám đốc VDB quyết định. Trường hợp đặc biệt, VBD báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Nguồn vốn thực hiện tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước từ vốn điều lệ và các quỹ của VDB, vốn cho vay đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền giao để cho vay lại hoặc cho vay theo chương trình tín dụng có mục tiêu.

  (Theo Phương Dung - DVT)

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 29/09/2011 - giờ 10:54

   

  Các tin khác